Mittwoch, 11. April 2012

bilirmisin?

Farz et ki yazdıklarımı anlayabildin.. 
Ya anlayamadıkların?                   
Ya yazıp da sildiklerim?               
Ya yazamadıklarım?                     

 Hz.Mevlana